1. Blended learning partnergeweld en kindermishandeling
  2. Materialen

Materialen

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

De trainingsmaterialen die ter beschikking worden gesteld, bestaan uit:

  • een trainershandleiding;
  • digitale documenten voor trainers ter ondersteuning van trainingsdagen, bijvoorbeeld om te gebruiken bij de beschreven werkvormen;
  • e-learning en online materialen per trainingsblok voor cursisten, bestaande uit online opdrachten, e-learning oefeningen, video-presentaties en zelftesten;
  • achtergronddocumentatie.

Alle materialen kunt u vinden in de online leeromgeving. Per blok staan er in de leeromgeving materialen die de cursisten online kunnen doorlopen, en ook een map met documenten die gebruikt worden tijdens de trainingsdagen, achtergronddocumenten en verplichte literatuur.

De trainershandleiding en alle materialen voor de trainers vindt u in een apart blok (blok 6). In de trainershandleiding wordt verder toegelicht op welke manier de online materialen en achtergrondinformatie ingezet kunnen worden tijdens en ter voorbereiding op de trainingsdagen, en hoe de trainer de verbinding met de trainingsdagen kan maken.

Trainershandleiding