1. Blended learning partnergeweld en kindermishandeling
  2. Leerprogramma

Leerprogramma

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Doel van de training is om de deelnemers:

  • de basiskennis en -vaardigheden aan te reiken om de verschillende taken van Veilig Thuis uit te voeren; én
  • kennis aan te reiken over aard, omvang en gevolgen van partnergeweld en kindermishandeling en de onderlinge verwevenheid van deze twee verschillende vormen van geweld.