1. Blended learning partnergeweld en kindermishandeling
  2. Blended learning

Blended learning

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

De training is opgebouwd uit 5 blokken met elk een eigen thema:

  • Blok 1 Signalen, risicofactoren en gevolgen van partnergeweld en kindermishandeling
  • Blok 2 Het juridisch kader van Veilig Thuis
  • Blok 3 Triage en advies
  • Blok 4 Onderzoek, rapportage/dossiervorming en positie melders en informanten
  • Blok 5 Veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan

De training is opgezet als een samenhangend geheel met logische opbouw, waarbij voortdurend wordt teruggegrepen op kennis en vaardigheden die in eerdere blokken aan de orde kwamen. Daarom verdient het de voorkeur, zeker voor beginnend medewerkers, om de training in zijn geheel te volgen.

De trainershandleiding is zo opgezet, dat elk blok in één trainingsdag behandeld kan worden.

De dagen zijn echter zo ingericht dat ze ook ‘los’ gevolgd kunnen worden door ervaren medewerkers die zich specifiek willen verdiepen in het thema van één van de trainingsdagen.

Daarnaast kan elke Veilig Thuis organisatie cq. trainer de training ‘op maat’ aanpassen aan de behoeften van de trainingsgroep, door een eigen programma samen te stellen uit het aanbod van klassikale werkvormen en e-learning materialen, en zodoende meer of minder dan één dag aan een thema te besteden.

De e-learning die per blok aan de deelnemers wordt aangereikt ondersteunt de structuur van de training en loopt als een rode draad door het gehele programma heen.