1. Blended learning partnergeweld en kindermishandeling
  2. Blended learning

Blended learning

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

De training bestaat uit een mix van klassikale trainingsdagen, casuistiekbespreking in groepen en e-learning, om zo een goede verbinding te leggen tussen kennis, beroepshouding, vaardigheden en de praktijk van Veilig Thuis.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich via e-learning en huiswerkopdrachten voorbereiden op de trainingsdagen om zo maximaal rendement uit deze dagen te halen. Deze voorbereidingstijd bedraagt ongeveer één a twee uur per trainingsdag.

De volledige training is opgezet om gegeven te worden in vijf trainingsdagen, naast de e-learning. Dat is een forse tijdsinvestering die naar het oordeel van de ontwikkelaars noodzakelijk is vanwege de complexiteit van het werk bij Veilig Thuis.

Omdat het werk van Veilig Thuis in de kern vaak gaan om het omgaan met dilemma’s, keuzes maken, keuzes onderbouwen en risico’s inschatten, is het essentieel dat een belangrijk deel van de training bestaat uit dagen waarop deelnemers elkaar ontmoeten. Deze dagen vormen het hart van de training.

Tijdens deze dagen bespreken de deelnemers met elkaar en met de docenten/trainers de betekenis van aangereikte kennis, oefenen zij zich in de omgang met dilemma’s en oefenen zij zich in specifieke vaardigheden. Dit alles is gericht op het inschatten van veiligheid van betrokkenen en het werken aan veiligheid en herstel van de schade die het huiselijk geweld of de kindermishandeling bij alle betrokkenen heeft aangericht.